mám ráda pomeranče a citróny

Průvodce vrácením zboží


NEPLEŤTE SI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY S REKLAMACÍ


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

=

VRÁCENÍ DO 14 DNŮ

  • O zboží vlastně nemáte zájem.
  • Zboží je jiné, než jste očekávali.
  • Zboží je nekompatibilní s tím, co již máte.
  • Zboží není rozbité.
  • ...

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Formulář v .pdf

UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

=

REKLAMACE

  • O objednané zboží máte zájem.
  • Přišlo něco jiného, než jste objednali.
  • Zboží přišlo rozbité.
  • Zboží se rozbilo v průběhu 2 let.
  • ...

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Formulář v .pdf


VYBERTE JEDNU Z MOŽNOSTÍ VÝŠE

A VŠE ZVLÁDNEME ONLINE BEZ PAPÍRŮ


VRÁCENÍ DO 14 DNŮ / ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY:

Jakožto spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. Od kupní smlouvy nelze mimo jiné odstoupit v případech popsaných v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Právo na odstoupení od smlouvy je popsáno v našich Obchodních podmínkách, v Poučení o právu na odstoupení od smlouvy nebo jej můžete nalézt v současně platném Novém občanském zákoníku České republiky.

 

REKLAMACE / UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ:

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám/sama způsobil/a nebo o kterých jste při koupi věděl/a. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Veškerá práva z vadného plnění jsou popsána v našich Obchodních podmínkách nebo je můžete nalézt v současně platném Novém občanském zákoníku České republiky.

Zpět do obchodu